Smoke ventilation

Aprašymas

Dūmų šalinimo sistema

Dūmai, išsiskiriantys kartu su degančia ugnimi, kelia didžiulį pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. Daugiau negu 90 proc. gaisrų aukų miršta nuo apsinuodijimo dūmais, o ne nuo aukštos temperatūros ar kontakto su ugnimi, kaip buvo manyta anksčiau. Dūmai ir išsiskirianti šiluma padaro daug žalos ir materialinių nuostolių gaisro apimtiems pastatams. Įrengus atitinkamas dūmų ir šilumos šalinimo sistemas, galima išvengti pavojų, kuriuos kelia jų koncentracija. Priešdūminis langas FSP, valdomas iš priešdūminės sistemos skydo, veikia kartu su dūmų jutikliais ir avariniu mygtuku bei taip sukuria gravitacinį dūmų ir šilumos šalinimo komplektą. Sistema įrengiama viešojo naudojimo pastatuose (ypač laiptinėse, daugiabučiuose, viešbučiuose ir kt.).

System application

 

 

 

 

Dūmų ir šilumos šalinimo iš pastato sistemos įrengimo schema

System application

Pastatas be dūmų šalinimo sistemos gaisro metu

   

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Dėl šios sistemos galima automatiškai arba rankiniu būdu atidaryti priešdūminį langą, per kurį iš patalpos pašalinamas gaisro metu išsisikiriančių dūmų, šilumos ir toksinių dujų perteklius; padidėja gyventojų saugumas, nes pastate sudaromas laisvas nuo dūmų evakuacinis kelias, pagreitinamas gaisro šaltinio lokalizavimas ir ugnies užgesinimas. Pajutęs dūmus, jutiklis siunčia signalą į centrinį valdymo skydą, šis paleidžia elektros pavaras, kurios atidaro langą. Jeigu ugnis pastebima anksčiau negu suveikia sistema, priešdūminį langą galima atidaryti nuspaudus avarinį mygtuką RT 45. Dėl šios sistemos galima kasdien vėdinti patalpas, atidarant langą ventiliacijos jungikliu LT 84U. Atėjus nustatytam laikui, langas automatiškai užsidaro. Prie sistemos galima prijungti lietaus jutiklį ZRD, kuris užveria langą pradėjus lyti. Gaisro atveju jutiklio signalas neturi įtakos lango valdymui.

Ggravitacinė dūmų ir šilumos šalinimo sistema

Gravitational System of Smoke and Heat Expelling

Komplektui reikalingi komponentai​:

Simbolis

Įrenginio pavadinimas

Maitinimo laidas
1.RZN 4402K

Valdymo blokas su avariniu maitinimu 1 langui

maitinimo laidas (2 x 1mm²)
1.RZN 4404K

Valdymo blokas su avariniu maitinimu 2 langams

maitinimo laidas (2 x 1,5mm²)

1. RZN 4408K

Valdymo blokas su avariniu maitinimu 4 langams

maitinimo laidas (3 x 2,5mm²)

2. FSP P1

Dūmų šalinimo liukas

maitinimo laidasy (3 x 1 mm²)

3. RT 45

Avarinis mygtukas maitinimo laidas (5 x 1 mm²)
4. LT 84U Ventiliacijos mygtukas

maitinimo laidas (3 x 1 mm²)

5.OSD 23 Dūmų detektorius
 
maitinimo laidas (2 x 1 mm²)
6. ZRD

Lietaus jutiklis

maitinimo laidas (2 x 1 mm²)

Instaliacija

Sistema sumontuojama prijungus 230 V AC laidą prie priešdūminio valdymo skydo, o paskui atitinkamus laidus prie kitų sistemos elementų. (Laidų skerspjūvių duomenys pateikti lentelėje prie elementų pavadinimų). Elektros laidų ilgis priklauso nuo atskirų sistemos elementų išdėstymo. Elektros jungčių schema pateikta priešdūminio valdymo skydo montavimo instrukcijoje. Priešdūminės sistemos instaliavimą turi atlikti kvalifikuotas asmuo, turintis liudijimą, kuriuo jam suteikiama teisė eksploatuoti įrenginius (leidimą dirbti su 1 kV elektros energija). Sistemą privalu tikrinti kas 6 mėnesius. Visi sistemos elementai, kuriuos siūlo bendrovė FAKRO, turi sertifikatus ir leidimus naudoti juos statybose.

Savybės:

  • Automatinis arba rankinis priešdūminio lango FSP atidarymas gaisro metu;

  • Padidėjęs gyventojų saugumas

  • Pastato vėdinimas ir automatinis lango uždarymas atėjus nustatytam laikui.